Tak to je čas Vianoc
Ten čas spomienok
Sme zasa starší zas o jeden rok
Tak to je čas Vianoc
Zas prišiel k nám
Dúfam, že máš sa
A nie si sám
Veselé sviatky a nový rok Vám prajú dievčatá a chlapci zo školského internátu