Výstavka prác záujmových krúžkov 2018/2019

V školskom roku 2018/19 pracovalo v škole a v školskom internáte viacero záujmových krúžkov. Niektoré krásne práce sme sprístupnili žiakom a zamestnancom formou výstavky. Návštevníci mali možnosť vidieť šaty, masky, šperky, parochne, príčesky a iné vlasové ozdoby, rôzne aranžmány a ďalšie zaujímavé kúsky.