Výtvarná súťaž Červená stužka 2019

Pohľadnica pre Červené stužky – VÝTVARNÁ SÚŤAŽ. Usporiadateľ: MŠVVaŠ SR, Kancelária WHO na SK, mesto Žilina, Okresný úrad – odbor školstva v Žiline a Gymnázium sv. Františka v ŽilineZameranie: kampaň proti AIDS.
Zúčastnili sa študenti mnohých tried, ktorých téma zaujala. Výber prác uskutočnili pedagógovia Akad.mal. R. Eckhardtová a Mgr. J. Šaušová.