Záverečné práce našich tretiakov v odbore Umelecký parochniar a maskér

Projekt záverečnej práce v odbore Umelecky parochniar a maskér mal školský rok 2021/2022 tému Egyptskí bohovia.

Žiačky mali za úlohu zhotoviť extravagantnú divadelnú parochňu a líčenie typu body art inšpirované Anuket, Anubisom, Sechmet a Amon – Ra.