ZLATÉ ZRCADLO“ DOMAŽLICE 2015

Dňa 11.3.2015 sme sa zúčastnili odbornej medzinárodnej súťaže v Domažliciach. Druhý ročník súťaže „Zlaté zrcadlo, bol zameraný na účesovú tvorbu s témou prírodné živly a dekoratívnu tvorbu na tému Veľký deň. Organizácia súťaže a celý priebeh bol na vysokej úrovni . Porota konštatovala vysokú úroveň predvedených účesov. Organizácia súťaže a celý priebeh bol na veľmi dobrej úrovni . Naplno sa prejavila kreativita žiakov.

Naša žiačka Paulína Chudjaková získala 3.miesto v účesovej tvorbe. V dekoratívnej tvorbe žiačka Andrea Zbudilová získala 3. miesto a Veronika Porubská sa stala víťazkou v súťažnej kategórii.