Dňa 28.9.2018 sa v nákupnom centre Avion konala prezentácia Stredných škôl „Deň župných škôl“, organizovaného Bratislavským samosprávnym krajom, našim zriaďovateľom.

Našu školu sme prezentovali pohovormi so záujemcami ZŠ ôsmych a deviatych ročníkov. Odprezentovali sme odbory, ktoré v nasledujúcom školskom roku budú na škole. Žiačky školy odpovedali na otázky záujemcov a tiež roznášali propagačný materiál v priestoroch nákupného centra.

O školu prejavilo záujem mnoho dievčat ale i chlapcov , výchovných poradcov, triednych učiteliek končiacich ročníkov ale taktiež v popoludňajších hodinách rodičov. Záujem mali o kaderníka – vizážistu, kaderníka, kozmetika, manikéra- pedikéra , odprezentovali sme tiež nový odbor barbier, krajčír a umelecký parochniar a maskér.

Aktivita mala pre školu význam bola to skvelá príležitosť oboznámiť verejnosť nielen s odbormi ale i s činnosťou školy.

V rámci prezentácie sme pozývali záujemcov na DOD.