Často kladené otázky

O ktorej hodine sa začína vyučovanie?

O 7:30 – teoretické vyučovanie
O 7:00 prax ( v prípade poobednej praxe, tá začína 13:00 alebo 13:30)

Ako je to s cudzími jazykmi na škole?

Na našej škole si môže žiak vybrať anglický alebo nemecký jazyk. Učí sa počas štúdia jeden cudzí jazyk.

Ako často je prax?

Študijné odbory majú prax 2x do týždňa.
Učebné odbory majú prax 3x alebo 2x do týždňa (strieda sa párny a nepárny týždeň).
Prax začína o 7.hodine ráno. Niektoré ročníky môžu mať aj poobednú prax, ktorá začína o 13:00/13:30 a trvá do 19:00/19:30

Aké sú náklady na štúdium?

Náklady na štúdium sú uvedené na webstránke školy pri každom odbore. Žiaci si nekupujú sami pomôcky pred nástupom do školy.
Za externé štúdium sa neplatí.

Aké predmety sa vyučujú?

Učebný plán je uvedený pri každom odbore na webstránke školy

Aké sú prijímacie kritéria?

Podrobné prijímacie kritériá sú uvedené na webstránke školy.


https://www.beautycare-study.sk/prijimacie-konanie/

Je možné ubytovanie na školskom internáte?

Áno, všetky informácie ohľadom ubytovania na intenáte sú uvedené na webstránke školy.