Nezaradené

Informácie k DOD 2021

Milí deviataci, v školskom roku 2020/21 sa plánované DOD z dôvodu zlej epidemiologickej situácie neuskutočnia. Všetky informácie o škole, štúdiu, kritériá prijímania na štúdium a činnosti školy nájdete na tejto našej novej webstránke.

Viac

Obnovenie prezenčného vyučovania od 12.4.2021 pre končiace ročníky

Od 12.4.2021 sa na základe rozhodnutia ministra školstva Mgr. Branislava Gröhlinga obnovuje riadne prezenčné vyučovanie pre končiace ročníky stredných škôl. Vyučovanie bude prebiehať prezenčne podľa aktuálneho rozvrhu pre nepárny týždeň. Žiaci, ktorí sú na OV na prevádzkach, prídu na prax do školy. Žiaci pri príchode sa preukážu platným negatívnym testom. Školské internáty ostávajú zatvorené. Žiaci ubytovaní v školskom internáte ostávajú na dištančnom vzdelávaní, prípadne môžu dochádzať.Rozhodnutie ministra

Viac

Školské salóny v dňoch 9. a 10.3.2020 zatvorené

Školské salóny kaderníctva, kozmetiky, manikúry a pedikúry v dňoch 9.a 10. 3.2020 zatvorené. Dôvodom je aktuálna epidemiologická situácia v oblasti akútnych prenosných respiračných ochorení na území Bratislavského kraja. O znovuotvorení školských salónov budeme priebežne verejnosť informovať.

Viac

Koruna kreativity 2020

Pozývame žiakov základných škôl, rodičov, zamestnávateľov a verejnosť na Otvorené majstrovstvá Európy Koruna kreativity 2020 Open International Championship Of Europe 2020 dňa 4.2.2020 v Bratislave.

Viac

Kurz barber

V mesiaci január začíname ďalší kurz barber ( Pánsky kaderník-holič 350 hod) od 09.01.2020 o 13.00 hod.

Viac

Termín skúšky odbornej spôsobilosti

V mesiaci január sa uskutoční skúška OS v dňa 11.01.2020 od 9.00 hod. Skúšky OS pre kvalifikáciu kaderník, vizážista, manikér, pedikér, kozmetik, pánsky kaderník-holič (barbier).

Viac

Stretnutie rodičov a pedag. zamest. v šk. r. 2019/20

Triedne aktívy 21.11.2019 od 16.00 hod. Vážení rodičia, pozývame Vás na konzultačné stretnutie rodičov a pedagogických zamestnancov v školskom roku 2019/20. Na začiatku prebehne v telocvični voľba rodičov do Rady školy. Potom budú nasledovať konzultácie, ktoré budú prebiehať po 16.00 hod v učebniach podľa rozpisu pre všetky triedy denného štúdia.

Viac

Kurz barber – 13.12.2019

Ďalší kurz pre úplnú kvalifikáciu Pánsky kaderník-holič (barber) začína 13.12.2019. Momentálne ešte máme voľné miesto.

Viac