Informácie k DOD 2021

Milí deviataci, v školskom roku 2020/21 sa plánované DOD z dôvodu zlej epidemiologickej situácie neuskutočnia. Všetky informácie o škole, štúdiu, kritériá prijímania na štúdium a činnosti školy nájdete na tejto našej novej webstránke.

Prijímacie konanie:

Podrobnosti o štúdiu:

Úspechy zo súťaží:

https://www.beautycare-study.sk/aktivita/sutaze/

a ďalšie zaujímavosti o škole.

Kontakty

V prípade otázok ohľadom obsahu a organizácie štúdia kontaktujte  prosím vedenie školy, na tel číslach: 0911 261 654, 0911 291 541.
V prípade administrácie, samotného prijímacieho konania a prihlášok kontaktujte študijné odd. 0901 727 444.