Maturitná skúška 2019/2020 – informácie

Aktuálne informácie k ukončovaniu štúdia maturitným a záverečným skúškam:

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR ruší externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020, a to riadny i náhradný termín.
https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/maturity-a-zaverecne-skusky/