Najbližší voľný termín skúšok odbornej spôsobilosti 07.03.2020 o 9.00 hod.

Skúšky OS sa uskutočnia pre kvalifikáciu kaderník, vizážista, manikér, pedikér, kozmetik, pánsky kaderník-holič (barbier).

Bližšie informácie Mgr. Vierka Cedulová, hlavná majsterka OV, cedulova@beautycare-study.sk alebo skuskyos@beautycare-study.sk ; mob.: 0911 740 366 .