Pokyny k nástupu do školy v šk.roku 2022/2023 – prváci

Prváci prichádzajúci zo ZŠ

Do 15.06.2022 je potrebné poslať na adresu školy poštou alebo odovzdať na vrátnici

  • Dotazník – riadne vyplnený a podpísaný
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov
  • Žiadosť o ubytovanie v internáte

Žiaci sa riadia pokynmi k nástupu do školy, ktoré sme posielali na adresu zákonného zástupcu uvedenú v prihláške.

Pokyny tu:

Žiacke preukazy ISIC

Žiaci majú možnosť si objednať žiacky preukaz ISIC v školskom roku 2022/2023. Objednávanie preukazov prostredníctvom platobnej brány tj. platba prebieha bezhotovostne, do školy nenosíte potvrdenia o zaplatení ani papierové žiadosti o vydanie preukazu. Všetky údaje, inštrukcie a výhody tu:

Objednávanie ISIC preukazu tu:
https://isic.sk/platbaskoly/
Pri objednávaní zvoľte správnu školu tj. Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky.

Výber školy vo formulári

Prosíme žiakov a ich zákonných zástupcov, aby si objednali a zaplatili ISIC kartu do 31.07.2022 v prípade, ak chcú aby sme im odovzdali preukaz najskôr posledný augustový/prvý septembrový týždeň resp. v prvý školský deň.
Objednať preukaz si môžete počas celého školského roka.

Na webstránke školy budeme informovať, kedy si budú môcť žiaci prísť prevziať preukaz ISIC.

Prosíme tiež rodičov a žiakov, aby uhradili platbu len za Nový preukaz, nie aj známku. To sa týka žiakov vyšších ročníkov, ktorí už ISIC preukaz majú.

Žiaci ŠVVP

Žiadosť o integráciu je potrebné poslať na adresu školy, ak má žiak záujem o integráciu aj na strednej škole. Ak ste neposielali správu od psychológa/špeciálneho pedagóga spolu s prihláškou, tú je tiež potrebné poslať (nie staršiu viac ako 2 roky).

Záujem o AG testy v šk roku 2022/2023

Do 20.06.2022 je potrebné nahlásiť, či máte záujem o antigénove samotesty v šk. roku 2022/2023 vyplnením dotazníka – kliknite na link nižšie.

https://forms.office.com/r/BKFwhKby6W
https://forms.office.com/r/BKFwhKby6W

Ostatné štúdium – nadstavbové, pomaturitné

Rozhodnutia o prijatí posiela škola v týždni 13.06.-17.06.2022 na adresy uvedené v prihláškach. K rozhodnutiam posielame aj nasledovné prílohy

  • Potvrdenie o nástupe na štúdium (týmto sa zapisujete k nám na štúdium)
  • Dotazník – riadne vyplnený a podpísaný
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov
  • Žiadosť o ubytovanie v internáte

Všetky podklady je potrebné zaslať na adresu školy poštou do dátumu
24. jún 2022


Do 20.06.2022 je potrebné nahlásiť, či máte záujem o antigénove samotesty v šk. roku 2022/2023 vyplnením dotazníka – kliknite na link nižšie.

https://forms.office.com/r/BKFwhKby6W
https://forms.office.com/r/BKFwhKby6W

Preukaz ISIC

K preukazu ISIC sledujte pokyny vyššie (rovnaké ako pre deviatakov)

V prípade otázok kontaktujte školu prioritne mailom na
studijne@beautycare-study.sk alebo office@beautycare-study.sk
Tešíme sa na vás v novom školskom roku 2022/2023 a prajeme príjemné leto!