Skúšky odbornej spôsobilosti – 16.11. a 30.11.2019

V mesiaci november sa uskutočnia skúšky OS v dňoch 16.11. a 30.11.2019 vždy od 9.00 hod., a 29.11. 2019 od 13.00 hod.

Skúšky OS pre kvalifikáciu kaderník, vizážista, manikér, pedikér, kozmetik, pánsky kaderník-holič (barbier). Ďalšie termíny skúšok budú v januári 2020.

Bližšie informácie, prihláška u pani  Mgr. Vierka Cedulová, hlavná majsterka OV, cedulova@beautycare-study.sk ; mob.: 0911 740 366 .