Výsledky prijímacej skúšky z 4.5.2021

Výsledky písomných prijímacích skúšok v SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, Bratislava dňa 4.5.2021 z matematiky a slovenského jazyka a literatúry:

Prijímacie skúšky vykonali úspešne:

423 414 418 436 403

417 421 401 415 406

411 425 405 424 416

404 445 407 429 432

426 433 412 430 434

419 437 420 427 447

410 441 440 413 448

422 431 444 409

438 435 402 446

Prijímacie skúšky vykonali neúspešne:

442

Rozhodnutia o prijatí budeme posielať po 10.5.2021, t.j. po 2. termíne prijímacích skúšok v poradí podľa dosiahnutých celkových výsledkov.