2.kolo prijímacieho konania pre šk. rok 2021/2022

Riaditeľka školy vyhlasuje 2.kolo prijímacieho konania na voľné miesta pre školský rok 2021/2022 v nasledovných odboroch:

Odbory – voľné miesta

  • 4-ročný študijný odbor kozmetik
  • 3-ročný učebný odbor manikér-pedikér
  • 3-ročný učebný odbor umelecký parochniar a maskér

Prijímacie kritéria

Kritériá prijímania sú rovnaké ako v 1. kole.
Do učebných odborov prijímame bez prijímacej skúšky. Prosím, pozrite si prijímacie kritériá, predtým než odošlete prihlášku.


Prijímacia skúška na študijný odbor kozmetik

Termín 2.kola prijímacieho konania a prijímacia skúška z matematiky a slovenského jazyka a literatúry pre odbor kozmetik bude 22.6.2021.

Prihláška

Prihlášku (papierovú a potvrdenú ZŠ) do 2.kola je potrebné doručiť do 18.6.2021 na adresu školy.

Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky
Svätoplukova 2
821 08 Bratislava

Kontakt

V prípade otázok kontaktujte študijné oddelenie.
Mob.: 0901 727 444
Mail: studijne@beautycare-study.sk