Novinky

Oznam pre dochádzajúcich žiakov

V súlade s opatreniami na vzniknutú mimoriadnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19, žiadame všetkých dochádzajúcich žiakov školy SOŠ kaderníctva a vizážistiky, na Svätoplukovej 2 v Bratislave aby si prišli vziať všetky svoje osobné veci zo šatníkových skriniek.

Viac Viac

Oznam pre všetkých ubytovaných v školskom internáte

Ubytovaní žiaci stredných a vysokých škôl v skolskom internáte a tiež pracujúci, ktorí si chcú vziať osobné veci, učebnice a pod z internátu môžu tak urobiť dňa 17. alebo 18.marca v čase od 12.00 - 20.00 hod. Svoj príchod oznámte vedúcej školského internátu pani Janotkovej na tel.: 0911 291 540.

Viac Viac

Opatrenia v reakcii na koronavírus

V súvislosti s nákazou koronavírom žiadame rodičov a žiakov školy, tiež žiakov ubytovaných na školskom internáte aby v prípade, že sa u niektorého žiaka objaví podozrenie na nákazu novým koronavírom, prípadne sa toto podozrenie potvrdí, bezodkladne informovali školu.

Viac Viac