OZNAM k začiatku školského roka 2022/2023

Vážení rodičia, milí žiaci

Pre žiakov prvých ročníkov

Dňa 5.9.2022  o 9:00 hod sa na Vás tešíme na otvorení školského roka v budove SOŠ kaderníctva a vizážistiky na Svätoplukovej ulici, kde dostanete všetky informácie k priebehu školského roka.

Žiaci si donesú so sebou všetky náležitosti, ktoré mali uvedené v pokynoch zaslané v júni.
Tiež prosíme žiakov, aby pri nástupe odovzdali dotazník a Súhlas so spracovaním osobných údajov, ak tak nespravili doteraz.

AG testy na domáce použitie

Ďalej je potrebné, aby žiak so sebou priniesol podpísané Vyhlásenie o bezpríznakovosti  ( v prílohe). Ak nemáte možnosť tlače, napíšte prosím na papier krátke vyhlásenie o bezpríznakovosti podľa vzoru v prílohe. Žiaci, ktorí prejavili záujem o domáce AG samotesty, ich dostanú pri nástupe do školy.

Preukaz ISIC

Pri nástupe do školy dostanú žiaci preukaz ISIC, ktorý si objednali do 31.07.2022. Ostatné sú v procese objednania a žiaci ich dostanú v priebehu nasledujúcich týždňov.

Internát

Ubytovaní žiaci nastupujú na internát 4.9.2022 od 16:00 hod., stravu zabezpečíme od 6.9.2022.

Tlačivá k nástupu

Žiaci pokračujúci v štúdiu na škole:

Otvorenie školského roka sa bude konať 5.9.2022 o 9:00 hod

Nakoľko v budove prebieha rekonštrukcia niektorých priestorov, prosím riaďte sa pokynmi svojich triednych učiteľov cez Edupage.

Ak si potrebujete predĺžiť preukaz ISIC, sledujte postup na webe školy.