Oznam pre dochádzajúcich žiakov

V súlade s opatreniami na vzniknutú mimoriadnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19, žiadame všetkých dochádzajúcich žiakov školy SOŠ kaderníctva a vizážistiky, na Svätoplukovej 2 v Bratislave aby si prišli vziať všetky svoje osobné veci zo šatníkových skriniek, (skrinky nechať otvorené a zámky od skriniek si vziať),

v termíne  od 20.-30.4.2020
v čase od 8:00 – 13:00 hod.

Vstup do budovy bude umožnený jednotlivo pri dodržaní preventívnych hygienických opatrení (prísť v celotvárových rúškach s rukavicami a dodržiavať medzi sebou odstup).