Oznam pre všetkých ubytovaných v školskom internáte.

V súlade s opatreniami na vzniknutú mimoriadnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19, žiadame všetkých ubytovaných v ŠI, aby si prišli vziať všetky svoje osobné veci z izieb, (kľúče od skríň nechali v skriniach, vyzliekli posteľnú bielizeň),

v termíne 16. -17.4. 2020 a od 20.-30.4.2020
v čase od 8:00 – 13:00 hod.

Vopred sa telefonicky ohlásiť u pani Janotkovej – vedúcej ŠI na tel. č. 0911 291 540.

Žiadame všetkých ubytovaných o dôsledné dodržiavanie preventívnych hygienických opatrení (prísť v celotvárových rúškach s rukavicami a dodržiavať medzi sebou odstup.

Vrátenie preplatkov za ubytovanie bude nasledovné:

• Žiaci stredných škôl (  pokračujúce ročníky) – poplatok za marec sa nevracia, alikvotná čiastka za marec sa prenesie na najbližší mesiac, v ktorom bude ubytovanie obnovené ( predpoklad v septembri 2020), celé preplatky za  apríl a máj sa vracajú

• Žiaci stredných škôl  ( maturitné ročníky a 3-tie ročníky učebných odborov)  – vracia sa alikvotná časť za marec a  celý preplatok za apríl, prípadne máj

• Študenti vysokých škôl a pracujúci – vracia sa alikvotná časť za marec a celý preplatok za apríl a prípadne máj