Pokyny k nástupu do školy v šk.roku 2021/2022 – prváci

Potvrdenia o návšteve školy na účely dopravy a preukazy ISIC vydávame od 30.08.2021 a 31.8.2021 medzi 9:00-12:00.

Prváci prichádzajúci zo ZŠ

Žiaci sa riadia pokynmi, ktoré sme posielali na adresu zákonného zástupcu uvedenú v prihláške.

Pokyny tu:

Do 31.07.2021 je potrebné poslať na adresu školy alebo odovzdať na vrátnici
  • Dotazník – riadne vyplnený a podpísaný
  • Potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor – tí ktorí, posielali potvrdenie s prihláškou, posielať potvrdenie samozrejme nemusia
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov
Preukazy ISIC

Žiaci majú možnosť si objednať žiacky preukaz ISIC. V tomto školskom roku sme prešli na objednávanie preukazov prostredníctvom platobnej brány tj. platba prebieha bezhotovostne, do školy nenosíte potvrdenia o zaplatení ani papierové žiadosti o vydanie preukazu. Všetky údaje, inštrukcie a výhody tu:

Objednávanie ISIC preukazu tu:
https://isic.sk/platbaskoly/

Prosíme žiakov a ich zákonných zástupcov, aby si objednali a zaplatili ISIC kartu do 15.08.2021 v prípade, ak chcú aby sme im odovzdali preukaz posledný augustový/prvý septembrový týždeň resp. v prvý školský deň.

Vzhľadom na práve prebiehajúce stavebné práce na škole, budeme informovať na stránke školy a FB, kde bude možné si vyzdvihnúť preukaz tj. na študijnom oddelení na 3. poschodí alebo na vrátnici.

Prosíme tiež rodičov a žiakov, aby uhradili platbu len za Nový preukaz, nie aj známku. To sa týka žiakov vyšších ročníkov, ktorí už ISIC preukaz majú.

Žiaci ŠVVP

Žiakov a ich zákonných zástupcov, ktorí uviedli nejakú ŠVVP na prihláške a majú záujem o integráciu aj na strednej škole, budeme kontaktovať osobitne emailom.

Ostatné štúdium – nadstavbové, pomaturitné, externé, skrátené

Žiaci sa riadia pokynmi, ktoré sme posielali na adresu uvedenú v prihláške.

Pokyny tu:

Do 31.07.2021 je potrebné poslať na adresu školy alebo odovzdať na vrátnici
  • Dotazník – riadne vyplnený a podpísaný
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov

Preukazy ISIC len pre denných študentov

Viď pokyny pre deviatakov.
Na ISIC majú nárok len žiaci denného štúdia.

V prípade otázok počas letných prázdnin kontaktujte študijné oddelenie prioritne mailom
studijne@beautycare-study.sk
Tešíme sa na vás v novom školskom roku 2021/2022 a prajeme príjemné leto!