Prezenčné vyučovanie od 10.1.2022

Milí žiaci , prajeme všetkým šťastný Nový rok 2022 a tešíme sa na vás od pondelka. Vyučovanie po prázdninách začína 10. januára 2022 podľa rozvrhu na párny týždeň. Pred nástupom do školy sa všetci otestujte a výsledok testu nám prosím oznámte cez EduPage.