Prijímacie konanie 2021/2022

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v BeautyCare Study – Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky Strednej odbornej škole kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, Bratislava pre žiakov 9.ročníkov ZŠ na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia nasledovne:

Učebné odbory

Žiaci prihlásení do učebných odborov kaderník, barbier, manikér-pedikér a umelecký parochniar a maskér budú prijímaní bez prijímacej skúšky podľa výchovno-vyučovacích výsledkov na ZŠ až do povoleného počtu prijatých žiakov.
Rozhodnutia o prijatí budeme posielať prioritne mailom a Edupage.
Následne prosíme rodičov doručiť škole vypísané tlačivo o nastúpení resp. nenastúpení na zvolený odbor.
Prijatým žiakov, ktorí sa rozhodnú nastúpiť na zvolený odbor, budeme posielať ďalšie pokyny k nástupu do školy.

Študijné odbory


Žiaci prihlásení do študijných odborov kaderník – vizážista a kozmetik budú prijímaní na základe úspešnosti na prijímacej skúšky a podľa výchovno-vyučovacích výsledkov na ZŠ až do povoleného počtu prijatých žiakov.

Prijímacie skúšky sa konajú písomne prezenčnou formou z matematiky a slovenského jazyka a literatúry v dňoch : v prvom termíne 3. a 4. mája 2021 a v druhom termíne 10. mája 2021 Pozvánky na prijímacie skúšky s pokynmi budeme posielať mailom a Edupage (začiatkom týždňa od pondelka 26.4.2021).
Rozhodnutia o prijatí budeme posielať prioritne mailom a Edupage.
Následne prosíme rodičov doručiť škole vypísané tlačivo o nastúpení resp. nenastúpení na zvolený odbor.
Prijatým žiakov, ktorí sa rozhodnú nastúpiť na zvolený odbor, budeme posielať ďalšie pokyny k nástupu do školy.

Prajeme všetkým uchádzačom veľa šťastia pri prijímacích skúškach a tešíme sa na stretnutie!