Prijímacie skúšky pre šk. rok 2021/2022 – termíny

Milí uchádzači, pozývame Vás na prijímacie skúšky do 4-ročných študijných odborov kaderník – vizážista a kozmetik, ktoré sa konajú písomne prezenčnou formou z matematiky a slovenského jazyka a literatúry v dňoch :
v prvom termíne 3. a 4. mája 2021
v druhom termíne 10. mája 2021

Pozvánky sme zasielali mailom zákonným zástupcom , prosím pozrieť si e-mailovú poštu.

Tešíme sa na Vás a držíme palce!!!