Rekonštrukcia školy a presun do náhradných priestorov

Milí žiaci, z dôvodu rekonštrukcie školy sa vyučovanie od 31.5.2021 presúva do náhradných priestorov. Podrobné inštrukcie obdržíte od svojich triednych učiteľov a majstrov.

O možnostiach náhradného ubytovania pre žiakov ubytovaných v školskom internáte sa informujte prosím u svojho vychovávateľa.

Pre nový školský rok pre Vás , okrem iného , pripravujeme zrekonštruované kúpeľne v školskom internáte a dve nové učebne praktického vyučovania, kadernícku a barbiersku.

Za vzniknutý diskomfort sa ospravedlňujeme.