SOŠ kaderníctva a vizážistiky prerušuje vyučovanie v dňoch od 9.-13. marca 2020.

SOŠ kaderníctva a vizážistiky prerušuje na pokyn zriaďovateľa BSK vyučovanie v dňoch od 9.-13. marca 2020. Všetci žiaci ostávajú doma a dodržiavajú potrebné pokyny na zamedzenie šírenia koronavíru , nezúčasňovať sa hromadných podujatí, vyhýbať sa styku s nakazenými obyvateľmi a miestam, kde už koronavírus bol potvrdený. V prípade príznakov koronavíru alebo podozrenia ostať doma a kontaktovať svojho lekára. Zatvorené sú aj školské salóny pre verejnosť. Na paniku nie je dôvod, ale zodpovedným prístupom pomôžete zabrániť rozšíreniu koronavíru.
Pre ďalšie info sledujte našu FB stránku, tiež info nášho zriaďovateľa
https://bratislavskykraj.sk/ 
a Úrad verejného zdravotníctva 
http://www.uvzsr.sk/