Spúšťame 2.kolo prijímacieho konania pre 9-roč. v šk. roku 2024/2025.

Prihlášky môžete posielať do 13.06.2024.

Termín prijímacieho konania – 18.06.2024

Výsledky budú zverejnené – 21.06.2024

Bližšie informácie nájdete v priloženom linku :

Kritériá pre 4-ročný študijný odbor pre školský rok 2024/2025 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | Beautycare-Study

Kritériá pre 3-ročný študijný odbor pre školský rok 2024/2025 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | Beautycare-Study