Výsledky prijímacej skúšky z 3.5.2021

Výsledky písomných prijímacích skúšok v SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, Bratislava dňa 3.5.2021 z matematiky a slovenského jazyka a literatúry:

Prijímacie skúšky vykonali úspešne:

326 313 341 332 358 349 338 347 307 316 346 325 331 319 306 323 315 311 335 312 328 355 322 340 314 330 345 308 348 324 333 337 303 310 329 309 350 342 354 304 339 327 356 344 321

Prijímacie skúšky vykonali neúspešne:

302
353
334
317
318
336

Rozhodnutia o prijatí budeme posielať po 10.5.2021, t.j. po 2.termíne prijímacích skúšok v poradí podľa dosiahnutých celkových výsledkov.