Milí žiaci,vzhľadom na rekonštrukciu školy , zahájenie školského roka 2021/2022 a nástup do školy bude

9. septembra 2021

o 8:00 – všetky triedy 3. a 4. ročníka, 1. a 2. ročník nadstavbového a pomaturitného štúdia – denné štúdium

o 9:30 – pre triedy 1. a 2. ročníka 3-ročného a 4-ročného štúdia

13. septembra 2021 o 13:00 – žiaci externého štúdia


Na dni od 2.-8.9.2021 sa udeľuje riaditeľské voľno.
Žiaci školy ubytovaní v školskom internáte sa môžu ubytovať od 8.9.2021 podľa už zaslaných pokynov.
Pre žiakov z iných škôl, ubytovaných v našom Školskom internáte sa nič nemení, ubytovať sa môžu od 1.9.2021.

Pre aktuálne informácie sledujte náš FB a stránku školy.

Prváci, nezabudnite si:

  • koncoročné vysvedčenie z 9. ročníka ZŠ
  • občiansky preukaz
  • preukaz poistenca zdravotnej poisťovne (ubytovaní v Školskom internáte)
  • 2 fotografie veľkosti 30×30 mm – na vstupný preukaz do budovy SOŠ kaderníctva a vizážistiky a do spisu.
  • 1 fotografiu  do spisu v školskom internáte ( žiaci ubytovaní v ŠI)
  • zdravotný preukaz