Záujem o AG testy – budúci prváci v šk roku 2022/2023

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov budúcich prvákov na našej škole,


 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa pripravuje na nasledujúci školský rok 2022/2023 a zároveň na bezpečný návrat žiakov do škôl v súvislosti s ochorením COVID-19.

Z tohto dôvodu by sme Vás chceli požiadať o zistenie Vášho záujmu o antigénové samotesty na domáce použitie pre žiakov budúcich prvákov, ktorí k nám nastupujú od 1.9.2022. Žiaci sa otestujú pred prvým nástupom do školy v školskom roku 2022/2023 a podľa potreby v prípade opätovného výskytu COVID-19 v škole.

Vopred zdôrazňujeme, že rodičia, ktorí požiadajú o antigénové samotesty, budú povinní v prípade zvýšeného výskytu COVID-19 testy používať a nahlasovať každé vykonanie antigénového samotestu podľa inštrukcií Ministerstva.

Nahláste nám prosím formou dotazníka najneskôr do 17. júna 2022 Váš záujem o antigénové testy. Testy si budete môcť vyzdvihnúť u nás v škole posledný  augustový týždeň pred nástupom do školy približne v dňoch od 30.8-2.9.22. O presnom dátume vyzdvihnutia budeme informovať na webstránke školy a Facebooku.

Žiak  pred prvým nástupom do školy t.j. do  5. septembra 2022 sa otestuje. A nahlási škole vykonanie samotestu, a tiež prípadnú pozitivitu na ochorenie COVID-19 (formu a spôsob ešte upresníme).

Link na dotazník záujmu o antigénové samotesty:


https://forms.office.com/r/BKFwhKby6W

Ďakujeme.

S pozdravom,

Ing. Ľubica Hegerová
Riaditeľka školy