Zrušený zápis – pomaturitné, nadstavbové, skrátené, externé štúdium

Žiakom, ktorí si podali prihlášku na štúdium (pomaturitné, skrátené, nadstavbové a externé) posielame rozhodnutie o prijatí prioritne na mailové adresy.


Prezenčný zápis nebude. Zápis je nahradený dištančnou formou – zaslaním Záväzného potvrdenia o nástupe.

Sledujte si prosím vaše mailové schránky, kde nájdete ostatné pokyny.