Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania 2022/2023

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia a milí žiaci,
V priloženom dokumente nájdete výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2022/2023.

Všetky rozhodnutia o prijatí a neprijatí spolu s pokynmi sme zasielali poštou zákonným zástupcom na uvedené adresy v prihláškach. Rozhodnutia o prijatí a neprijatí sme žiakom, ktorí sa hlásili na študijné odbory, zasielali aj emailom.

Riaditeľstvo školy