Prijímacie konanie

K R I T É R I Á2020 / 2021

1.

Prijímacieho konania pre 4-ročný študijný odbor
6425 K kaderník – vizážista a 6446 K kozmetik
denné štúdium, pre školský rok 2020/2021.

1.termín 11.05.2020
2.termín 14.05.2020
Žiaci budú prijímaní v poradí podľa dosiahnutých výsledkov na prijímacích skúškach až do stanoveného počtu prijímaných žiakov.

2.

Žiaci 3-ročného učebného odboru 6456 H kaderník, 6424 H manikér-pedikér, 6462 H barbier a 8576 H umelecký parochniar a maskérbez prijímacích skúšok.

3.

Žiaci 3-ročného učebného odboru v systéme duálneho vzdelávania 6456 H kaderníkbez prijímacích skúšok.


Podrobné informácie nájdete v prílohe na stiahnutie: