Oznam

Aktuálne kritéria a informácie o daných odboroch pre šk. rok 2024/2025

Prijímacie konanie pre školský rok 2024/2025

Pre deviatakov

Kritériá pre 4-ročný študijný odbor pre školský rok 2024/2025 kaderník-vizážista/kaderníčka-vizážistka a kozmetik-vizážista/kozmetička-vizážistka Kritériá pre 3-ročný študijný odbor pre školský rok 2024/2025 kaderník/kaderníčka , manikérka/pedikérka , barbier / barbierka , umelecký parochniar a maskér/umelecká parochniarka a maskérka

Nadstavbové

Denné

Kritériá prijímacieho konania pre 2-ročné nadstavbové štúdium pre školský rok 2024/2025 podnikanie v remeslách a službách

Externé

Kritériá prijímacieho konania pre 2-ročné nadstavbové štúdium-externé (večerné) pre školský rok 2024/2025 podnikanie v remeslách a službách

Pomaturitné

Denné

Kritériá prijímacieho konania pre 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre školský rok 2024/2025 kaderník-vizážista/kaderníčka-vizážistka a kozmetik-vizážista/kozmetička-vizážistka

Externé / večerné – neotvára sa v šk. roku 2024/2025

Skrátené

Denné

Kritériá prijímacieho konania pre 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium-externé (večerné) pre školský rok 2024/2025 kaderník-vizážista/kaderníčka-vizážistka a kozmetik-vizážista/kozmetička-vizážistka

Kritériá prijímacieho konania do 2-ročného externého (večerného štúdia) – skrátené pre školský rok 2024/2025 kaderník/kaderníčka, manikérka-pedikérka, barbier/barbierka, umelecký parochniar a maskér/umelecká parochniarka a maskérka

Externé / večerné – neotvára sa v šk. roku 2024/2025


Prijímacie konanie pre školský rok 2024/2025