Oznam


Zdravotná spôsobilosť žiaka sa pre školský rok 2023/2024 na odbory na našej škole už nevyžaduje!

Externé štúdium sa vo všetkých odboroch pre ďalší rok 2023/2024 neotvára. Informácie o otvárani externého štúdia v šk. roku 2024/2025 zverejníme v priebehu jari 2024.

Prijímacie konanie pre školský rok 2024/2025

Pre deviatakov

Kritériá pre 4-ročný študijný odbor pre školský rok 2024/2025 kaderník-vizážista a kozmetik Kritériá pre 3-ročný študijný odbor pre školský rok 2024/2025 kaderník, manikér – pedikér, barbier, umelecký parochniar a maskér

Nadstavbové, pomaturitné a skrátené štúdium

Prijímacie kritéria pre šk. rok 2024/2025 budú uverejnené na tejto stránke v priebehu apríla 2024.
Externé štúdium pri všetkých odboroch sa v školskom roku 2023/2024 neotvára. Informácie o otváraní externého štúdia v šk. roku 2024/2025 zverejníme v priebehu jari 2024.
Potvrdenie od lekára o spôsobilosti štúdia sa pre šk. rok 2023/2024 nevyžaduje.

Denné

Kritériá prijímacieho konania pre 2-ročné nadstavbové štúdium pre školský rok 2023/2024 vlasová kozmetika Kritériá prijímacieho konania pre 2-ročné nadstavbové štúdium pre školský rok 2023/2024 starostlivosť o ruky a nohy Kritériá prijímacieho konania pre 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre školský rok 2023/2024 kozmetik a kaderník-vizážista

Externé (večerné) – neotvára sa v šk. roku 2023/2024

Kritériá prijímacieho konania pre 2-ročné nadstavbové štúdium-externé (večerné) pre školský rok 2021/2022 vlasová kozmetika Kritériá prijímacieho konania pre 2-ročné nadstavbové štúdium-externé (večerné) pre školský rok 2021/2022 starostlivosť o ruky a nohy Kritériá prijímacieho konania pre 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium-externé (večerné) pre školský rok 2021/2022 kozmetik a kaderník-vizážista Kritériá prijímacieho konania do 2-ročného externého (večerného štúdia) – skrátené pre školský rok 2021/2022 kaderník, manikér-pedikér, barbier, umelecký parochniar a maskér Kritériá prijímacieho konania do 3-ročného externého (večerného štúdia) – skrátené pre školský rok 2021/2022 kaderník, manikér-pedikér a barbier (pre uchádzačov, ktorí majú ukončené len ZŠ vzdelanie)

Prijímacie konanie pre školský rok 2023/2024