Prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022

Pre deviatakov

Kritériá pre 4-ročný študijný odbor pre školský rok 2021/2022 kaderník-vizážista a kozmetikKritériá pre 3-ročný študijný odbor pre školský rok 2021/2022 kaderník, manikér – pedikér, barbier, umelecký parochniar a maskér

Nadstavbové, pomaturitné a skrátené štúdium

Nových žiakov už pre šk. rok 2021/2022 neprijímame.

Denné

Kritériá prijímacieho konania pre 2-ročné nadstavbové štúdium pre školský rok 2021/2022 vlasová kozmetikaKritériá prijímacieho konania pre 2-ročné nadstavbové štúdium pre školský rok 2021/2022 starostlivosť o ruky a nohyKritériá prijímacieho konania pre 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre školský rok 2021/2022 kozmetik a kaderník-vizážista

Externé (večerné)

Kritériá prijímacieho konania pre 2-ročné nadstavbové štúdium-externé (večerné) pre školský rok 2021/2022 vlasová kozmetikaKritériá prijímacieho konania pre 2-ročné nadstavbové štúdium-externé (večerné) pre školský rok 2021/2022 starostlivosť o ruky a nohyKritériá prijímacieho konania pre 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium-externé (večerné) pre školský rok 2021/2022 kozmetik a kaderník-vizážistaKritériá prijímacieho konania do 2-ročného externého (večerného štúdia) – skrátené pre školský rok 2021/2022 kaderník, manikér-pedikér, barbier, umelecký parochniar a maskérKritériá prijímacieho konania do 3-ročného externého (večerného štúdia) – skrátené pre školský rok 2021/2022 kaderník, manikér-pedikér a barbier (pre uchádzačov, ktorí majú ukončené len ZŠ vzdelanie)