Správy o vých. vzdel. činnosti

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2022/2023

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2021/2022

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018