Verejné obstarávanie


Profil verejného obstarávateľa na ÚVO: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1872


Súhrnné správy na portáli ÚVO: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/suhrnne-spravy/1872


2022 Zákazky:

Šatňa a kabinet 310, 311:

PVC Podlahy:

Oprava telocvične:

Osobny automobil:

Elektronický školník:


Verejné obstarávanie / výzvy / súhrnné správy minulé: https://old.beautycare-study.sk/verejne-obstaravanie/