Barbier

 • 3-ročný učebný odbor 6462 H
 • záverečná skúška
 • výučný list

Podmienky pre prijatie

 • Úspešné ukončenie ZŠ.
 • Žiaci budú prijatí bez prijímacích skúšok v poradí podľa dosiahnutého prospechového priemeru za 1. polrok 9. ročníka ZŠ do stanoveného počtu prijímaných žiakov.

Žiak sa naučí

Dennú starostlivosť o vlasy, bradu a fúzy, umývanie vlasov a vlasovej pokožky, brady a fúzov, diagnózu vlasov, brady a fúzov, masáž vlasovej pokožky, techniky vodovej ondulácie, tvarovania vlasov, krúžkovania vlasov, vytláčanú vlnu, holenie, ťahy britvou pri holení, strihanie vlasov, brady a fúzov, pánske, tínedžerské a detské strihy, úpravu obočia a zarastených uší, nové techniky strihania vlasov, brady a fúzov, nové techniky holenia, odfarbovanie, farbenie vlasov, brady a fúzov, miešanie farieb, rozlišovanie farieb, ošetrenie vlasov po farbení, preparáciu pánskych vlasov, previesť diagnózu vlasov a ošetrenie vlasov po preparácii, ošetrenie pánskej pleti a rúk, celkovú úpravu zovňajšku, zhotovovanie príčeskov, strapcov, použitie a úpravu vlasových náhrad.

Dĺžka vzdelávania

3 roky

Spôsob ukončenia štúdia

 • Záverečná skúška.
 • Dokladom o získanom stupni vzdelania a o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list.

Uplatnenie v praxi

 • v službách ako zamestnanciv barber shopoch, pánskych kaderníctvach a holičstvách, vo vlasových štúdiách a kaderníckych salónoch ako barbieri, vizážisti, hair-stylisti, koloristi
 • v prevádzkach hotelov a liečebných zariadení, relaxačných a wellness centrách,
 • v súkromnom podnikaní
 • predajniach kozmetiky a parfumérií, predajcovia,
 • v televízii a  divadle

Absolvent učebného odboru má možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu, ktoré je ukončené maturitnou skúškou.