Kaderník – vizážista

Denné štúdium (deviataci)

 • 4-ročný študijný odbor 6425 K kaderník – vizážista
 • maturitná skúška
 • výučný list

Podmienky pre prijatie

 • Úspešné ukončenie ZŠ.
 • Žiaci budú prijatí na základe  výsledkov  prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky a výchovno –vyučovacích výsledkov z 1. polroka 9. ročníka

Dĺžka vzdelávania

4 roky

Spôsob ukončenia štúdia

 • Maturitná skúška
 • Dokladom o získanom stupni vzdelania a o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške a  výučný list.

Organizácia štúdia

Štúdium je organizované 3 dni v týždni teoretické vyučovanie a 2 dni odborný výcvik.

Učebný plán

Denné a externé (večerné) štúdium

 • 2-ročné pomaturitné štúdium – odbor 6425 N  kaderník-vizážista
 • maturitná skúška
 • výučný list

Oznam pre šk. rok 2024/2025

Externé štúdium sa vo všetkých odboroch pre ďalší rok 2024/2025 neotvára.

Podmienky pre prijatie

 • úspešné ukončenie strednej školy s maturitou, na štúdium sa prijíma bez prijímacej skúšky

Dĺžka vzdelávania

2 roky

Rozsah štúdia

Žiaci študujú už iba odborné predmety.

Organizácia štúdia

Denné

Štúdium je organizované nasledovne: 2 dni v týždni je praktické vyučovanie, ktoré je v doobedných hodinách od 7:00 – 13:00 alebo v poobedných hodinách od 13:00 – 19:00, praktické vyučovanie sa zabezpečuje aj v prevádzkach.  Teoretické vyučovanie je 1 deň týždenne v poobedných hodinách od 14:00 – 19:00.

Externé

Vyučovanie prebieha externou večernou formou, vždy 2 pracovné dni v týždni v poobedňajších hodinách, jeden deň teória a jeden prax, alebo v jeden pracovný deň a to doobeda prax a poobede teória.

Učebný plán

Žiak sa naučí

Umývanie vlasov, masáž a regeneráciu vlasovej pokožky, diagnózu vlasov, vodovú onduláciu a onduláciu železom, krúžkovanie vlasov, vytláčanú vlnu, onduláciu horúcim vzduchom, natáčanie vlasov na natáčky, pracovať s elektrickými ondulačnými železami, preparáciu vlasov, techniky strihania vlasov,  základné pánske a dámske strihy, druhy zástrihov, strihanie detí a mládeže, ošetrenie pleti, diagnóza pleti a jej rozdelenia, kozmetické prípravky, formovanie obočia, farbenie obočia a mihalníc, epilácia a depilácia tváre, typológiu farieb, techniky líčenia, zdobenie tváre a tela,  zdobenie Henou, lepenie glitrov podľa šablóny, zdobenie telovými farbami, odfarbovanie, melírovanie a farbenie vlasov, technologické postupy pri preparácii vlasov, diagnóza vlasov, ošetrovanie , narovnávanie kučeravých vlasov, manikúru, masáž rúk, lakovanie a dekorácia nechtov, gélové a akrylové nechty, zhotovovať denné, spoločenské , svadobné, súťažné, historické a divadelné účesy, zhotovovať vlasové doplnky a ozdoby,  predlžovanie a zhusťovanie vlasov, poradenstvo  pri komplexnom poskytovaní služieb v praxi.

Uplatnenie v praxi

 • v kaderníckych salónoch i v súkromnom podnikaní ako kaderníci, vizážisti, hair- stylisti, koloristi
 • v televízii a  divadle
 • v prevádzkach hotelov, liečebných zariadení, relaxačných a wellness centrách
 • predajniach a firmách, zaoberajúcich sa výrobou, predajom a distribúciou vlasových, kozmetických, manikérko-pedikérskych prípravkov, pomôcok, prístrojov a náradia.

Náklady na učebné pomôcky