Kaderník

Denné (pre deviatakov)

 • 3-ročný učebný odbor 6456 H kaderník
 • záverečná skúška
 • výučný list

Podmienky pre prijatie

 • Úspešné ukončenie ZŠ.
 • Žiaci budú prijatí bez prijímacích skúšok v poradí podľa dosiahnutého  prospechového priemeru za 1. polrok 9. ročníka ZŠ  do stanoveného počtu prijímaných žiakov.

Dĺžka vzdelávania

3 roky

Spôsob ukončenia štúdia

 • Záverečná skúška.
 • Dokladom o získanom stupni vzdelania a o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list.

Organizácia štúdia

Štúdium je organizované v dvojtýždňových cykloch 2 (3) dni v týždni teoretické vyučovanie a 3(2) dni odborný výcvik.

Učebný plán

Oznam pre šk. rok 2022/2023

Externé štúdium sa vo všetkých odboroch pre ďalší rok 2022/2023 neotvára.

Externé (večerné) štúdium

 • 3-ročný učebný odbor 6456 H kaderník

Podmienky pre prijatie

 • úspešné ukončenie ZŠ
 • dobrý prospech, manuálna zručnosť, samostatnosť, dobrá predstavivosť a estetické cítenie
 • vek min.18 rokov
 • dobrá zdravotná spôsobilosť

Dĺžka vzdelávania

3 roky

Spôsob ukončenia

 • Záverečná skúška
 • Doklad o získanom stupni vzdelania: vysvedčenie o záverečnej skúške s dodatkom
 • Doklad o získanej kvalifikácii:  výučný list

3 UO kaderník: pripravuje žiakov na prácu kaderníka v kaderníckych salónoch a na živnostenskú činnosť. Na teoretickom vyučovaní získavajú žiaci poznatky z humanitných a prírodovedných predmetov slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk, občianska náuka, dejepis, telesná výchova, matematika, informatika, chémia, technológia, materiály, zdravoveda, psychológia, ekonomika. Na odborných predmetoch a odbornom výcviku sa žiaci učia: umývanie vlasov, masáž hlavy, rôzne techniky strihania, vodovú a fúkanú onduláciu, farbenie, odfarbovanie a melírovanie vlasov, chemickú preparáciu, nadpájanie a predlžovanie vlasov, účesovú tvorbu cez počítač, náročnú účesovú tvorbu, poradenskú službu.

Organizácia štúdia

Vyučovanie prebieha externou večernou formou, vždy 2 pracovné dni v týždni v poobedňajších hodinách, jeden deň teória a jeden prax, alebo v jeden pracovný deň a to doobeda prax a poobede teória.

Učebný plán

Externé (večerné)/denné – skrátené štúdium

 • 2-ročný učebný odbor 6456 H kaderník 

Podmienky pre prijatie

 • úspešné ukončenie strednej školy
 • dobrý prospech, manuálna zručnosť, samostatnosť, dobrá predstavivosť a estetické cítenie
 • dobrá zdravotná spôsobilosť

Dĺžka vzdelávania

2 roky

Spôsob ukončenia štúdia

 • Záverečná skúška
 • Doklad o získanom stupni vzdelania: vysvedčenie o záverečnej skúške s dodatkom
 • Doklad o získanej kvalifikácii:  výučný list

Žiak študuje len odborné predmety

2-ročný UO kaderník: pripravuje žiakov na prácu kaderníka v kaderníckych salónoch a na živnostenskú činnosť. Na teoretickom vyučovaní získavajú žiaci poznatky z technológie, materiálov, zdravovedy, psychológie, ekonomiky. Na odborných predmetoch a odbornom výcviku sa žiaci učia: umývanie vlasov, masáž hlavy, rôzne techniky strihania, vodovú a fúkanú onduláciu, farbenie, odfarbovanie a melírovanie vlasov, chemickú preparáciu, nadpájanie a predlžovanie vlasov, účesovú tvorbu cez počítač, náročnú účesovú tvorbu, poradenskú službu.

Organizácia štúdia

Štúdium je organizované nasledovne: 2 dni v týždni je praktické vyučovanie, ktoré je v doobedných hodinách od 7:00 – 13:00 alebo v poobedných hodinách od 13:00 – 19:00, praktické vyučovanie sa zabezpečuje aj v prevádzkach.  Teoretické vyučovanie je 1 deň týždenne v poobedných hodinách od 14:00 – 19:00.

Učebný plán

Žiak sa naučí

Umývanie vlasov, masáž hlavy ručná a pomocou prístrojov, vodovú onduláciu, úpravu vlasov do tvaru účesu, módne , spoločenské, svadobné a večerné, kokteilové, spoločenské a súťažné účesy, pracovať s ondulačným železom, vyváranie vĺn, strihanie vlasov, rôzne techniky strihania vlasov, pánske, dámske a detské strihy, druhy zástrihov, upraviť bradu a fúzy, upravovať obočie pinzetou, nožničkami  a    skracovať  fúzy elektrickým strojčekom,  preparáciu vlasov,  diagnózu vlasov, ošetrenie vlasov, poradenstvo  pomocou typológie zákazníčky, odfarbovanie vlasov, farbenie vlasov, použitie prelivu, tónovanie vlasov, ošetrenie vlasov po farbení, vyrobiť vlasový doplnok, predlžovanie a zhusťovanie vlasov,  preparáciu vlasov, previesť diagnózu vlasov, ošetrenie vlasov, používať správne kozmetické a regeneračné prípravky na pestovanie vlasov,  používať výplň do vlasov, podložku, príčesok, doplniť účes vhodnou ozdobou, zladiť ju s líčením, oblečením a s doplnkami, základy kozmetiky,  používať základné prípravky na úpravu tváre, denne a večerné líčenie.

Uplatnenie v praxi

 • v službách ako zamestnanci vo vlasových štúdiách a kaderníckych salónoch ako kaderníci, vizážisti, hair-stylisti, koloristi,
 • v prevádzkach hotelov a liečebných zariadení, relaxačných a wellness centrách,
 • v súkromnom podnikaní,
 • predajniach kozmetiky a parfumérií, predajcovia,
 • v televízii a  divadle

Zdravotné požiadavky

Vyžaduje sa dobrý zdravotný stav, dobrá funkcia pohybového systému.
Vylučujú sa chronické a alergické ochorenia kože a dýchacích ciest, ekzémy, poruchy zraku, reči a poškodenie sluchu, epileptické záchvaty ,ochorenia nervovej sústavy, poruchy pohybového aparátu a telesnej rovnováhy, bacilonosičstvo a poruchy imunity voči infekciám

Možnosti ďalšieho štúdia

Absolvent učebného odboru má možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu vlasová kozmetika, ktoré je ukončené maturitnou skúškou.

Náklady na učebné pomôcky