Kaderník

 • 3-ročný učebný odbor 6456 H
 • záverečná skúška
 • výučný list

Podmienky pre prijatie

 • Úspešné ukončenie ZŠ.
 • Žiaci budú prijatí bez prijímacích skúšok v poradí podľa dosiahnutého  prospechového priemeru za 1. polrok 9. ročníka ZŠ  do stanoveného počtu prijímaných žiakov.

Žiak sa naučí

Umývanie vlasov, masáž hlavy ručná a pomocou prístrojov, vodovú onduláciu, úpravu vlasov do tvaru účesu, módne , spoločenské, svadobné a večerné, kokteilové, spoločenské a súťažné účesy, pracovať s ondulačným železom, vyváranie vĺn, strihanie vlasov, rôzne techniky strihania vlasov, pánske, dámske a detské strihy, druhy zástrihov, upraviť bradu a fúzy, upravovať obočie pinzetou, nožničkami  a    skracovať  fúzy elektrickým strojčekom,  preparáciu vlasov,  diagnózu vlasov, ošetrenie vlasov, poradenstvo  pomocou typológie zákazníčky, odfarbovanie vlasov, farbenie vlasov, použitie prelivu, tónovanie vlasov, ošetrenie vlasov po farbení, vyrobiť vlasový doplnok, predlžovanie a zhusťovanie vlasov,  preparáciu vlasov, previesť diagnózu vlasov, ošetrenie vlasov, používať správne kozmetické a regeneračné prípravky na pestovanie vlasov,  používať výplň do vlasov, podložku, príčesok, doplniť účes vhodnou ozdobou, zladiť ju s líčením, oblečením a s doplnkami, základy kozmetiky,  používať základné prípravky na úpravu tváre, denne a večerné líčenie.

Dĺžka vzdelávania

3 roky

Spôsob ukončenia štúdia

 • Záverečná skúška.
 • Dokladom o získanom stupni vzdelania a o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list.

Uplatnenie v praxi

 • v službách ako zamestnancivo vlasových štúdiách a kaderníckych salónoch ako kaderníci, vizážisti, hair-stylisti, koloristi,
 • v prevádzkach hotelov a liečebných zariadení, relaxačných a wellness centrách,
 • v súkromnom podnikaní,
 • predajniach kozmetiky a parfumérií, predajcovia,
 • v televízii a  divadle

Absolvent učebného odboru má možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu, ktoré je ukončené maturitnou skúškou.