Pánsky kaderník – holič

Oznam

Kurzy sa momentálne neorganizujú až do odvolania.


Kurz BARBER !!! 26. októbra 2018 začíname  akreditovaný kurz Pánsky kaderník-holič. Kurz trvá 350 hodín, výuka bude prebiehať štvrtky a piatky. Kurz je určený pre uchádzačov bez predchádzajúcich skúseností a vzdelania v oblasti pánskeho kaderníctva. Vyplnenú prihlášku zašlite na adresu školy,  uchádzačov budeme kontaktovať.

Prihláška na stiahnutie TU:

Kurz – Pánsky kaderník-holič (Barber)

Akreditácia:             Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Číslo akreditácie:    POA:3273/2017/142/1
Rozsah kurzu:        350  vyučovacích hodín
Cena kurzu:           700 EUR

( minimálne polovicu sumy uhradíte v deň nástupu na kurz,     druhú polovicu uhradíte najneskôr do ukončenia kurzu na účet školy:
IBAN :  SK71 8180 0000 0070 0050 1704 )

Uchádzači o zamestnanie  s trvalým  alebo prechodným pobytom v rámci Bratislavského samosprávneho kraja môžu absolvovať kurz zdarma cez REPAS+

Viac informácií :

https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-na-trhu-prace/repas-pre-uchadzacov-o-zamestnanie-v-ramci-bratislavskeho-samospravneho-kraja.html?page_id=900809

Kontaktná osoba:    Mgr. Michaela Remšíková 
kontakty: mobil:  0911 740 366, tel.:  02/2102 5992
e-mail:

Informácie o kurze

–    Kurz Barber je určený tým, ktorí sa chcú venovať výhradne úprave vlasov, fúzov a brady  u pánov a to na profesionálnej úrovni, alebo neprofesionálnej – vo svojom voľnom čase
–    Pre prihlásenie do kurzu musíte mať minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie ( výučný list alebo maturitu v ľubovoľnom odbore)
–    Rozsah kurzu je 350 vyučovacích hodín

Čo sa v kurze naučím?

–    V priebehu kurzu absolvujete teoretickú ( 100 hod. ) a praktickú časť ( 250 hod. ).
–    Oboznámite sa s používanými materiálmi, pracovnými pomôckami a potrebnými bezpečnostnými a hygienickými predpismi
–    Zorientujete sa medzi produktami určenými na starostlivosť o vlasy a pokožku hlavy u pánov
–    Naučíte sa technologické postupy pánskych strihov, pánskeho holenia, ako i pri úprave  fúzov a brady
–    Budete zručný v starostlivosti o pokožku pred a po holení, v regenerácii vlasov, fúzov a brady

Ako dlho kurz trvá a v akej forme kurz absolvujem?

Orientačná dĺžka kurzu je cca 10-15 týždňov. Trvanie kurzu závisí od formy kurzu, ktorá sa prispôsobí podľa možností našich odborných lektorov a účastníkov kurzu. Výučba na kurze prebieha štandardne 3-4x za týždeň (s možnosťou výučby v sobotu ). O konkrétnych dňoch a časoch výučby budete včas informovaní.

Ako prebiehajú záverečné skúšky?  
Záverečná skúška pri kurze Barber pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť sa skladá z testu a ústnej odpovede ( z okruhov, ktoré počas kurzu preberiete ). Praktická časť prebieha preukázaním praktických zručností na modelovi.

Čo absolvovaním kurzu získam?

–    Kvalifikáciu Barber a osvedčenie s celoštátnou platnosťou
–    Možnosť zamestnať sa ako kvalifikovaný pracovník – barber v danej oblasti v profesionálnych salónoch a pánskych kaderníctvach
–    Vedomosti, ktoré budete vedieť okamžite uplatniť v praxi pánskeho kaderníka, barbera
–    Po absolvovaní skúšok spôsobilosti si môžete v danej oblasti založiť živnosť
–    Užitočné informácie od profesionálnych lektorov, ktorí Vám budú nápomocní i po absolvovaní kurzu

Prečo si vybrať kurz Barber na Strednej odbornej škole kaderníctva a vizážistiky,   Svätoplukova 2, Bratislava ?

–    Akreditované vzdelávanie v oblasti  Barber ponúkame ako jediný na západnom Slovensku
–    Kurz vedú skúsení a kvalifikovaní lektori s praxou, ktorí Vás zodpovedným a ústretovým spôsobom odborne vyškolia na prácu barbera a naučia Vás neustále sa zdokonaľovať a pristupovať k práci kreatívne s uplatňovaním najnovších poznatkov
–    Kurz realizujeme v nadštandardných školiacich priestoroch vybavené s kvalitným náradím, pomôckami  a materiálom
–    Po absolvovaní kurzu Vám radi poradíme a pomôžeme vo Vašom budúcom podnikaní v odbore  

Priestory