Manikér – pedikér

 • 3-ročný učebný odbor 6424 H
 • záverečná skúška
 • výučný list

Podmienky pre prijatie

 • Úspešné ukončenie ZŠ.
 • Žiaci budú prijatí bez prijímacích skúšok v poradí podľa dosiahnutého prospechového priemeru za 1. polrok 9. ročníka ZŠ do stanoveného počtu prijímaných žiakov.

Žiak sa naučí

Starostlivosť o ruky a nohy, mokrú a suchú manikúru, leštenie nechtov pomocou leštiaceho pilníka a sady P.Shine- japonskú manikúru, malú a veľkú masáž rúk a nôh, indikácie a kontraindikácie masáže, lakovanie a zdobenie nechtov na rukách, ošetrenie rúk a nôh, použitie peelingov, masiek, zábalov, domáce alternatívy ošetrenia rúk a nôh, gymnastiku rúk a nôh, zriadenie a udržiavanie manikérskej a pedikérskej prevádzky, rôzne druhy kúpeľov na nohy a ich použitie v praxi,  mokrú a suchú pedikúru , ožarovanie nôh soluxom,  lakovanie nechtov na nohách, rôzne techniky zdobenia nechtov- Nail Art, francúzsku manikúru, zdobenie štrasovými kamienkami, glitrovými lakmi, maľovaním a písaním na nechty, obtiskami,  novinky zdobenia pomocou IKT, zhotoviť umelé a gélové nechty, modeláciu UV gélmi, depiláciu  horných a dolných končatín.

Dĺžka vzdelávania

3 roky

Spôsob ukončenia štúdia

 • Záverečná skúška.
 • Dokladom o získanom stupni vzdelania a o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list.

Uplatnenie v praxi

 • v službách ako zamestnanci manikúry a pedikúry, v súkromnom podnikaní, v malých a stredných firmách,
 • v predajniach kozmetiky a parfumérií, predajcovia,
 • v prevádzkach hotelov, liečebných zariadení, relaxačných a wellness centrách,
 • v televízii a divadle.

Absolvent učebného odboru má možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu, ktoré je ukončené maturitnou skúškou.