Manikér-pedikér

Denné (pre deviatakov)

 • 3-ročný učebný odbor 6424 H manikér-pedikér
 • záverečná skúška
 • výučný list

Podmienky pre prijatie

 • Úspešné ukončenie ZŠ.
 • Žiaci budú prijatí bez prijímacích skúšok v poradí podľa dosiahnutého  prospechového priemeru za 1. polrok 9. ročníka ZŠ  do stanoveného počtu prijímaných žiakov.

Dĺžka vzdelávania

3 roky

Spôsob ukončenia štúdia

 • Záverečná skúška.
 • Dokladom o získanom stupni vzdelania a o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list.

Organizácia štúdia

Štúdium je organizované v dvojtýždňových cykloch 2 (3) dni v týždni teoretické vyučovanie a 3(2) dni odborný výcvik.

Učebný plán

Externé (večerné) štúdium

 • 3-ročný učebný odbor 6424 H manikér – pedikér

Podmienky pre prijatie

 • úspešné ukončenie 9.ročníka ZŠ
 • dobrý prospech, manuálna zručnosť, samostatnosť, dobrá predstavivosť a estetické cítenie
 • zdravotná spôsobilosť
 • vek min.18 rokov

Dĺžka vzdelávania

3 roky

Spôsob ukončenia

 • Záverečná skúška
 • Doklad o získanom stupni vzdelania: vysvedčenie o záverečnej skúške s dodatkom
 • Doklad o získanej kvalifikácii:  výučný list

3UO manikér-pedikér pripravuje žiakov na prácu v manikérskych a pedikérskych  v salónoch a na živnostenskú činnosť. Na teoretickom vyučovaní získavajú žiaci poznatky z humanitných a prírodovedných predmetov slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk, občianska náuka, dejepis, telesná výchova, matematika, informatika, chémia, technológia, materiály, zdravoveda, psychológia, ekonomika. Na odborných predmetoch a odbornom výcviku sa žiaci učia mokrú a suchú manikúru, mokrú a suchú pedikúru, gélové a živicové nechty, zdobenie horných a dolných končatín, masáže a nechtový dizajn.

Organizácia štúdia

Vyučovanie prebieha externou večernou formou, vždy 2 pracovné dni v týždni v poobedňajších hodinách, jeden deň teória a jeden prax, alebo v jeden pracovn deň a to doobeda prax a poobede teória.

Učebný plán

Oznam pre šk. rok 2022/2023

Externé štúdium sa vo všetkých odboroch pre ďalší rok 2022/2023 neotvára.

Externé (večerné)/denné – skrátené štúdium

 • 2-ročný učebný odbor 6424 H manikér – pedikér 

Podmienky pre prijatie

 • úspešné ukončenie strednej školy
 • dobrý prospech, manuálna zručnosť, samostatnosť, dobrá predstavivosť a estetické cítenie
 • zdravotná spôsobilosť

Dĺžka vzdelávania

2 roky

Spôsob ukončenia štúdia

 • Záverečná skúška
 • Doklad o získanom stupni vzdelania: vysvedčenie o záverečnej skúške s dodatkom
 • Doklad o získanej kvalifikácii:  výučný list

Žiak študuje len odborné predmety

2UO manikér-pedikér pripravuje žiakov na prácu v manikérskych a pedikérskych  v salónoch a na živnostenskú činnosť. Na teoretickom vyučovaní získavajú žiaci poznatky z technológie, materiálov, zdravovedy, psychológie, ekonomiky. Na odborných predmetoch a odbornom výcviku sa žiaci učia mokrú a suchú manikúru, mokrú a suchú pedikúru, gélové a živicové nechty, zdobenie horných a dolných končatín, masáže a nechtový dizajn.

Organizácia štúdia

Štúdium je organizované nasledovne: 2 dni v týždni je praktické vyučovanie, ktoré je v doobedných hodinách od 7:00 – 13:00 alebo v poobedných hodinách od 13:00 – 19:00, praktické vyučovanie sa zabezpečuje aj v prevádzkach.  Teoretické vyučovanie je 1 deň týždenne v poobedných hodinách od 14:00 – 19:00.

Učebný plán

Žiak sa naučí

Starostlivosť o ruky a nohy, mokrú a suchú manikúru, leštenie nechtov pomocou leštiaceho pilníka a sady P.Shine- japonskú manikúru, malú a veľkú masáž rúk a nôh, indikácie a kontraindikácie masáže, lakovanie a zdobenie nechtov na rukách, ošetrenie rúk a nôh, použitie peelingov, masiek, zábalov, domáce alternatívy ošetrenia rúk a nôh, gymnastiku rúk a nôh, zriadenie a udržiavanie manikérskej a pedikérskej prevádzky, rôzne druhy kúpeľov na nohy a ich použitie v praxi,  mokrú a suchú pedikúru , ožarovanie nôh soluxom,  lakovanie nechtov na nohách, rôzne techniky zdobenia nechtov- Nail Art, francúzsku manikúru, zdobenie štrasovými kamienkami, glitrovými lakmi, maľovaním a písaním na nechty, obtiskami,  novinky zdobenia pomocou IKT, zhotoviť umelé a gélové nechty, modeláciu UV gélmi, depiláciu  horných a dolných končatín.

Uplatnenie v praxi

 • v službách ako zamestnanci manikúry a pedikúry, v súkromnom podnikaní, v malých a stredných firmách,
 • v predajniach kozmetiky a parfumérií, predajcovia,
 • v prevádzkach hotelov, liečebných zariadení, relaxačných a wellness centrách,
 • v televízii a divadle

Zdravotné požiadavky

Vyžaduje sa dobrý zdravotný stav, dobrá funkcia pohybového systému, dobrý zrak.
Vylučujú sa chronické a alergické ochorenia kože a dýchacích ciest, ekzémy, poruchy zraku, reči a poškodenie sluchu, epileptické záchvaty ,ochorenia nervovej sústavy, poruchy pohybového aparátu a telesnej rovnováhy, bacilonosičstvo a poruchy imunity voči infekciám

Možnosti ďalšieho štúdia

Absolvent učebného odboru má možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu v odbore starostlivosť o ruky a nohy, ktoré je ukončené maturitnou skúškou.

Náklady na učebné pomôcky