Od školského roka 2024/2025 sa nadstavbové štúdium nahrádza odborom 6403 L podnikanie v remeslách a službách, ktoré je určené pre absolventov učebných odborov. Tento odbor sa ukončuje maturitnou skúškou.

Starostlivosť o ruky a nohy

Denné nadstavbové štúdium

 • 2-ročné nadstavbové štúdium 6423 L starostlivosť o ruky a nohy
 • maturitné vysvedčenie
 • maturitná skúška

Podmienky pre prijatie

 • Úspešné vyučenie v odbore manikér-pedikér
 • Žiaci budú prijatí v poradí podľa dosiahnutého prospechového priemeru za 1. polrok 3. ročníka SOŠ.

Dĺžka vzdelávania

2 roky

Spôsob ukončenia štúdia

 • Maturitná skúška.
 • Dokladom o získanom stupni vzdelania a o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške.

Organizácia štúdia

Štúdium je organizované vždy štyri dni v týždni teoretické vyučovanie a jeden deň odbornej praxe.

Učebný plán

Externé (večerné) nadstavbové štúdium

Externé štúdium sa vo všetkých odboroch pre ďalší rok 2022/2023 neotvára.

 • 2-ročné nadstavbové štúdium 6423 L starostlivosť o ruky a nohy
 • maturitná skúška
 • maturitné vysvedčenie

Podmienky pre prijatie

 • Úspešné vyučenie v odbore manikér-pedikér
 • Žiaci budú prijatí v poradí podľa dosiahnutého prospechového priemeru za 2. polrok 3. ročníka SOŠ.
 • Večerné štúdium je určené pre uchádzačov z praxe

Dĺžka vzdelávania

2 roky

Spôsob ukončenia

 • Maturitná skúška.
 • Dokladom o získanom stupni vzdelania a o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške.

Organizácia štúdia

Vyučovanie prebieha externou večernou formou, vždy 2 pracovné dni v týždni v poobedňajších hodinách, jeden deň teória a jeden prax, alebo v jeden pracovný deň a to doobeda prax a poobede teória.

Učebný plán

Žiak sa naučí

Masáž tela, použitie masážnych prípravkov a ich účinky, terapiu farbou, využitie pôsobenia jednotlivých farieb na človeka, pracovať s Bioptron lampou, náročnú starostlivosť o ruky, mokrú a suchú manikúry, japonskú manikúru P.Shine, leštenie nechtov, lakovania nechtov, rôzne techniky zdobenia nechtov na rukách, malú a veľkú masáž rúk, peeling, zábaly a masky na ruky, gymnastiku rúk, náročnú starostlivosť o nohy, mokrú a medicinálnu pedikúry, wellness pedikúru, ošetrenie nechtov dolných končatín, ošetrenie kožných chýb spôsobenými fyzickými vplyvmi ( kurie oká, pľuzgiere, mozole), ošetrenie diabetickej nohy, lakovanie nechtov na nohách, malá a veľká masáž nôh, gymnastiku nôh, umelé nechty, rôzne spôsoby modelovania umelých nechtov, modeláciu UV gélmi, akrylom, rôzne techniky zdobenia nechtov štrasovými kamienkami, glitrovými lakmi, maľovaním a písaním na nechty, obtiskami, základy líčenia tváre, výberu farieb podľa príležitostí a typu, techniku pri farbení a úprave obočia a rias, denné, večerné, súťažné líčenia tváre, rúk, dekoltu, reflexnú masáž chodidiel, nové trendy v manikúre, nové techniky zdobenia nechtov, depiláciu horných a dolných končatín, využívanie prístrojovej techniky v odbore, Bioptron lampa, solux, biostimul.

Na teoretickom vyučovaní získavajú poznatky zo všeobecno-vzdelávacích predmetov slovenský jazyk, anglický jazyk alebo nemecký jazyk, občianska náuka, dejepis, informatika, chémia, matematika a odborných predmetov , zdravoveda, technológia, ortopédia, dermatológia, psychológia a spoločenská výchova,  ekonomika v praxi, výtvarná príprava, úžitkové výtvarníctvo. Štúdium končí maturitnou skúškou, žiaci získavajú maturitné vysvedčenie. Maturitnými predmetmi sú slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, teoretická časť odbornej zložky a praktická časť odbornej zložky.

Uplatnenie v praxi

 • v službách ako manikéri, pedikéri, maséri, v malých a stredných firmách, v súkromnom podnikaní
 • v predajniach kozmetiky a parfumérií, predajcovia
 • v prevádzkach hotelov, liečebných zariadení, relaxačných a wellness centrách,
 • v televízii a divadle.

Zdravotné požiadavky

Vyžaduje sa dobrý zdravotný stav, dobrá funkcia pohybového systému.
Vylučujú sa chronické a alergické ochorenia kože a dýchacích ciest, ekzémy, poruchy zraku, reči a poškodenie sluchu, epileptické záchvaty ,ochorenia nervovej sústavy, poruchy pohybového aparátu a telesnej rovnováhy, bacilonosičstvo a poruchy imunity voči infekciám

Učebné pomôcky

Žiak používa pomôcky z predošlého štúdia v odbore manikér-pedikér.

Možnosti ďalšieho štúdia

Absolvent nadstavbového štúdia má možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole, alebo si rozšíriť odbornosť štúdiom v pomaturitnom alebo skrátenom štúdiu.