Umelecký parochniar a maskér

 • 3-ročný učebný odbor 8576 H
 • záverečná skúška
 • výučný list

Podmienky pre prijatie

 • Úspešné ukončenie ZŠ.
 • Žiaci budú prijatí bez prijímacích skúšok v poradí podľa dosiahnutého prospechového priemeru za 1. polrok 9. ročníka ZŠ do stanoveného počtu prijímaných žiakov.

Žiak sa naučí

Sofistikovanú vizážistiku, zhotoviť divadelné, filmové a televízne parochne, vlasové doplnky a masky, vytvárať a upravovať účesy podľa návrhu, zhotovovať, nasadzovať a lepiť vlasové doplnky, vytvárať charakterové parochne, realizovať maskérske práce, líčiť a odličovať tvár, ruky a telo, štylizovať líčenie, zhotovovať rôzne maskérske efekty, rozoznať podľa znakov a charakteristických prvkov jednotlivé slohové obdobia, voľne kresliť, merať a modelovať, zhotoviť strapce, strapcové vlasové výrobky, vlasové doplnky, príčesky, parochne a masky, nakresliť rôzne typy tváre a vytvoriť štylizáciu tváre, vytvoriť vlastný návrh účesu a masky, čítať výtvarné, scénické a kostýmové návrhy, rozpoznať parochniarsky materiál podľa charakteristických znakov, pripraviť a ošetriť rôzne typy parochní, vybrať vhodné kozmetické prípravky na ošetrenie pleti, používať a aplikovať základné metódy a postupy ručného a strojového šitia na konkrétnom výrobku, ošetriť vlasy a tvár, vyhotoviť povrchovú úpravu výrobkov.

Dĺžka vzdelávania

3 roky

Spôsob ukončenia štúdia

 • Záverečná skúška.
 • Dokladom o získanom stupni vzdelania a o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list.

Uplatnenie v praxi

 • v oblasti scénickej tvorby, v divadlách, vo filmovej a televíznej tvorbe, reklame,
 • službách ako zamestnancivo vlasových štúdiách a kaderníckych salónoch ako vizážisti a  hair-stylisti,
 • v súkromnom podnikaní ako Body  a Face Paintery,
 • predajniach vlasovej kozmetiky, parochní, predajcovia.

Absolvent učebného odboru má možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu, ktoré je ukončené maturitnou skúškou.