Od školského roka 2024/2025 sa nadstavbové štúdium nahrádza odborom 6403 L podnikanie v remeslách a službách, ktoré je určené pre absolventov učebných odborov. Tento odbor sa ukončuje maturitnou skúškou.Vlasová kozmetika

Denné nadstavbové štúdium

 • 2-ročné nadstavbové štúdium 6426 L vlasová kozmetika
 • maturitná skúška
 • maturitné vysvedčenie

Podmienky pre prijatie

 • Úspešné vyučenie v odbore kaderník
 • Žiaci budú prijatí v poradí podľa dosiahnutého prospechového priemeru za 1. polrok 3. ročníka SOŠ.

Dĺžka vzdelávania

2 roky

Spôsob ukončenia štúdia

 • Maturitná skúška.
 • Dokladom o získanom stupni vzdelania a o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške.

Organizácia štúdia

Štúdium je organizované vždy štyri dni v týždni teoretické vyučovanie a jeden deň odbornej praxe.

Učebný plán

Externé (večerné) nadstavbové štúdium

Externé štúdium sa vo všetkých odboroch pre ďalší rok 2022/2023 neotvára.

 • 2-ročné nadstavbové štúdium 6426 L vlasová kozmetika
 • maturitná skúška
 • maturitné vysvedčenie

Podmienky pre prijatie

 • Úspešné vyučenie v odbore kaderník
 • Žiaci budú prijatí v poradí podľa dosiahnutého prospechového priemeru za 2. polrok 3. ročníka SOŠ.
 • Večerné štúdium je určené pre uchádzačov z praxe

Dĺžka vzdelávania

2 roky

Spôsob ukončenia

 • Maturitná skúška.
 • Dokladom o získanom stupni vzdelania a o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške.

Organizácia štúdia

Organizácia vyučovania: Vyučovanie prebieha externou večernou formou, vždy 2 pracovné dni v týždni v poobedňajších hodinách, jeden deň teória a jeden prax, alebo v jeden pracovný deň a to doobeda prax a poobede teória.

Učebný plán

Žiak sa naučí

Náročnú účesovú tvorbu, náročné účesy na rôzne spoločenské udalosti, s využitím vlasových doplnkov a ozdôb, povrchové čistenie pleti s dôrazom na typ pleti a použitím správneho prípravku, píling mechanický a chemický, poznať typy pleti a jej rozdelenie, rôzne typy masiek a naučiť sa používať ich, používať krémov podľa typu pleti, denné, večerné, extravagantné, plesové, svadobné líčenie, správne používať prípravky a pomôcky na líčenie, nové trendy v účesovej tvorbe podľa ročných období a úpravu vlasov a tváre na rôzne príležitosti, prevedenie plesových účesov a make-upu, výrobu a zapracovanie ozdoby do účesu, využitie dobových prvkov pri náročnej účesovej tvorbe, poradenstvo, konzultáciu so zákazníčkou, napájanie vlasov – výber vhodnej techniky, predlžovanie vlasov, zahusťovanie vlasov a ošetrenie a úprava vlasov po nadpojení vlasov.

Na teoretickom vyučovaní získavajú poznatky zo všeobecno-vzdelávacích predmetov slovenský jazyk, anglický jazyk alebo nemecký jazyk, občianska náuka, dejepis, informatika, chémia, matematika a odborných predmetov vlasová a pleťová kozmetika, zdravoveda, psychológia a spoločenská výchova,  ekonomika v praxi, výtvarná príprava, úžitkové výtvarníctvo. Štúdium končí maturitnou skúškou, žiaci získavajú maturitné vysvedčenie. Maturitnými predmetmi sú slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, teoretická časť odbornej zložky a praktická časť odbornej zložky.

Uplatnenie v praxi

• v službách ako zamestnanci vo vlasových štúdiách a kaderníckych salónoch ako kaderníci, vizážisti, hair-stylisti, koloristi
• v prevádzkach hotelov a liečebných zariadení, relaxačných a wellness centrách,
• v súkromnom podnikaní
• predajniach kozmetiky a parfumérií, predajcovia,
• v televízii, filme, show biznise a divadle

Zdravotné požiadavky

Vyžaduje sa dobrý zdravotný stav, dobrá funkcia pohybového systému.
Vylučujú sa chronické a alergické ochorenia kože a dýchacích ciest, ekzémy, poruchy zraku, reči a poškodenie sluchu, epileptické záchvaty ,ochorenia nervovej sústavy, poruchy pohybového aparátu a telesnej rovnováhy, bacilonosičstvo a poruchy imunity voči infekciám

Učebné pomôcky

Žiak používa pomôcky z predošlého štúdia v odbore kaderník.


Možnosti ďalšieho štúdia

Absolvent nadstavbového štúdia má možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole, alebo si rozšíriť odbornosť štúdiom v pomaturitnom alebo skrátenom štúdiu.