Vlasová kozmetika

  • 2-ročné NŠ 6426 L
  • maturitná skúška

Podmienky pre prijatie

  • Úspešné vyučenie v odbore kaderník
  • Žiaci budú prijatí v poradí podľa dosiahnutého prospechového priemeru za 1. polrok 3. ročníka SOŠ.

Žiak sa naučí

Náročnú účesovú tvorbu, náročné účesy na rôzne spoločenské udalosti, s využitím vlasových doplnkov a ozdôb, povrchové čistenie pleti s dôrazom na typ pleti a použitím správneho prípravku, píling mechanický a chemický, poznať typy pleti a jej rozdelenie, rôzne typy masiek a naučiť sa používať ich, používať krémov podľa typu pleti, denné, večerné, extravagantné, plesové, svadobné líčenie, správne používať prípravky a pomôcky na líčenie, nové trendy v účesovej tvorbe podľa ročných období a úpravu vlasov a tváre na rôzne príležitosti, prevedenie plesových účesov a make-upu, výrobu a zapracovanie ozdoby do účesu, využitie dobových prvkov pri náročnej účesovej tvorbe, poradenstvo, konzultáciu so zákazníčkou, napájanie vlasov – výber vhodnej techniky, predlžovanie vlasov, zahusťovanie vlasov a ošetrenie a úprava vlasov po nadpojení vlasov.

Dĺžka vzdelávania

2 roky

Spôsob ukončenia štúdia

  • Maturitná skúška.
  • Dokladom o získanom stupni vzdelania a o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške.

Uplatnenie v praxi

• v službách ako zamestnanci vo vlasových štúdiách a kaderníckych salónoch ako kaderníci, vizážisti, hair-stylisti, koloristi
• v prevádzkach hotelov a liečebných zariadení, relaxačných a wellness centrách,
• v súkromnom podnikaní
• predajniach kozmetiky a parfumérií, predajcovia,
• v televízii, filme, show biznise a divadle