Systém duálneho vzdelávania

Škola má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní s nasledovnými prevádzkami:

  • MMG JONNY´S BARBERS s.r.o., Gunduličová 4, Bratislava
  • Frisör Klier s.r.o., Panónska cesta 38/A, Bratislava
  • SIKARO s.r.o., Bosáková 7, Bratislava
  • Lady štúdio s.r.o., Haanová 40, Bratislava

Pre záujemcov žiakov prvých ročníkov

Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistky poskytuje žiakom praktické vyučovanie aj v duálnom vzdelávaní od školského roka 2018/2019 a zmluvu o duálnom vzdelávaní má uzatvorenú so štyrmi prevádzkami., menovanými vyššie

Zamestnávatelia poskytujú praktické vyučovanie v učebných odboroch kaderník, barbier a v študijných odboroch kozmetik a kaderník-vizážista.

V prípade ak prejavíte záujem o duálne vzdelávanie prosím nahláste pri zápise.