11. ROČNÍK CENA MESTA PEZINOK

Dňa 13.5.2016 sme sa zúčastnili kaderníckej súťaže na SOŠ v Pezinku „Cena mesta Pezinok“. Súťaž organizovala SOŠ, Komenského , Pezinok.
Súťaže sa zúčastnili okrem našej školy a usporiadajúcej školy aj žiaci z Galanty a Piešťan.
Súťažili sme v disciplíne pánsky strih „Lev parketu“, kde uspela
Dominika Kastlerová z III.KV a získala 2.miesto

V disciplíne „Folklór v dnešnej dobe“ nás reprezentovali:
Bobáková Veronika z II.KV a získala 1. miesto
Vojtechovská Martina z I.KV s modelkou Ivanou Vasiæ z 1.KV
Hruboňová Kristína II.KOV s modelkou Biankou z II.KOV

Videli sme pekné práce a v konkurencii obstáli naši na výbornú. Tešíme sa z úspechu a všetkým súťažiacim aj modelom blahoželáme.