História

Na Strednej odbornej škole kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2 , v Bratislave (pôvodný názov Stredné odborné učilište textilné) sa začalo vyučovať 1. septembra 1955. Spočiatku to bola učňovská škola, potom Odborné učilište textilné a od roku 1978 Stredné odborné učilište textilné. Škola zabezpečovala  komplexnú výuku žiakov v robotníckych povolaniach pradiarka a textilná výroba pre štátny podnik Závody medzinárodného dňa žien až do roku 1991. V tomto roku bola uskutočnená organizačná mena, SOU nadobudlo právnu subjektivitu. Jeho zriaďovateľom sa stalo Ministerstvo hospodárstva SR. V uvedenom období klesal záujem o textilné profesie , začali sa vyučovať učebné a študijné odbory zamerané na služby.

V roku 1995 došlo k zmene názvu zo SOU-textilné na SOU. Od tohoto roku SOU zabezpečovalo komplexnú prípravu odborov zameraných na služby, a to: vo štvorročnom študijnom odbore kozmetička, v trojročných učebných odboroch kaderník, krajčír, manikér a pedikér a v dvojročnom učebnom odbore výroba konfekcie s osobitne upravenými učebnými plánmi, v dvojročnom nadstavbovom štúdiu vlasová kozmetika a starostlivosť o ruky a nohy. V roku 2008 sa zmenil názov školy na Stredná odborná škola a boli otvorené nové 4-ročné experimentálne odbory kaderník- vizážista a telová kozmetika. V priebehu rokov sa škola vyprofilovala a zamerala plne na beauty služby a tak v roku 2016  zmenila svoj názov na SOŠ kaderníctva a vizážistiky . V roku 2018 začala pripravovať žiakov v experimentálnom odbore barbier, a tiež zaviedla nový odbor  umelecký parochniar a maskér. V školskom roku 2020/2021 oslávila škola 65.výročie svojho vzniku .