Stravovanie

Žiaci a zamestnanci školy majú možnosť stravovania v školskej výdajnej jedálni.

Čas výdaja obeda denne od 11.30-13.30 hod

Cena lístka pre žiaka  za jeden obed je 2,70.- €, od 1.oktróbra sú to 3€.

Záujemci o školské stravovanie si môžu vyzdvihnúť šeky u vychovávateliek školského internátu, po predložení ústrižku o zaplatení si prevezmú obedové lístky na daný mesiac.