V prípade žiadosti o vydanie odpisu alebo potvrdenia o dobe štúdia, škola akceptuje len riadne vypísané a podpísané žiadosti s relevantnými údajmi. Žiadosti zasielajte poštou, mailom na office@beautycare-study.sk alebo odovzdajte na vrátnici.
Žiadosti sa nevybavujú na počkanie!!!

Dokumenty na stiahnutie

Prihlášky (prijímacie konanie, kurzy)

Skúšky odbornej spôsobilosti

Prerušenie a zanechanie štúdia

Odpisy a potvrdenie o návšteve školy

Potvrdenie o návšteve školy si žiaci a rodičia denného štúdia sťahujú cez Edupage podľa návodu tu:

https://help.edupage.org/sk/e2755

Ostatné