Projekty

Erazmus+ Bologna 2019

V dňoch 16. - 23. novembra 2019 sa naše pani učiteľky Simona Ďurigová a Zuzana Popelková zúčastnili medzinárodnej mobility s názvom „Učenie sa na pracovisku a systém duálneho vzdelávania“ pre pedagogických zamestnancov pod záštitou Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. Miestom konania bola Boloňa, Taliansko.

Viac Viac