ERASMUS+ 2017

Dva týždne v novembri 2017 sme hostili v rámci projektu ERASMUS+, študentov SPŠCH z Pardubíc pod dohľadom zástupkyne školy SPŠCH Pardubice P. Hojkovej. Pracovalo sa s kozmetickými prístrojmi, úspešne sa zvládlo predlžovanie vlasov do večerného účesu, exilis, typológia tváre, voľba účesu podľa tváre, dekoratívne, filmové a divadelné líčenie, nadpájanie vlasov.
Zároveň majsterky hosťujúcej školy v rámci programu ERASMUS+, absolvovali týždennú stáž v profesionálnych salónoch. Túto profesne zastrešovala a zabezpečovala Miroslava Stroková – STROKOWAY SALÓN a Polat Elalmis – HAIR SALÓN. To všetko sa dialo v úzkom priateľskom prostredí našich žiakov. „Bola to najzaujímavejšia a najtvorivejšia prax, ktorú sme doposiaľ absolvovali. A priateľstvá? Tie boli najintenzívnejšie s tretiačkami – kaderník vizážista.“ Stáž sa konala ako jedna z aktivít Európskeho týždňa odborných zručností.