STÁŽ ŽIAKOV V ČESKU, PARDUBICE V RÁMCI PROJEKTU ERASMUS+ 2014

V priebehu mesiacov september a október 2014 absolvovalo 12 žiakov z odborov : kaderník – vizážista, kozmetik , dvojtýždňovú pracovnú stáž v meste Pardubice pod pedagogickým dozorom vyučujúcich Mgr. Kvetoslavy Štetinovej a Mgr. Zdeňky Lukáčovej.

Pri príchode do Pardubíc nás privítala MOV p Třisková a odprevadila nás do hotela Labe, kde sme boli ubytovaní.

Ráno nás privítalo vedenie školy SPSCH, oboznámili nás s históriou školy až po súčasnosť, previedli nás priestormi školy, kde nás zoznámili s pedagogickým zborom a žiakmi, ktorí navštevujú túto školu.

Prvý deň na praxi nám MOV p.Vyskočilová ukázala kadernický salón, jednotlivé časti salónu – rozloženie, ako pracujú so zákazníkmi, s akou vlasovou kozmetikou pracujú oni a s akými pomôckami upravujú vlasy. Vzájomne sme si porovnávali kozmetiku a techniky úpravy vlasov a farbenia a prácu so zákazníkom. Potom nám MOV previedla ukážku farbenia vlasov, následne si žiaci mali možnosť vyskúšať farbenie s ich kozmetikou Matrix a Vitalitis. Na záver sme hodnotili výsledné farbenia a účesy.

Po praxi v osobnom voľne sme si boli pozrieť centrum mesta, Zelenú bránu, Penštínské námestie, radnicu, bio- predajne, predajne perníkov. Ďalší deň sme boli na praxi u p. MOV Machčovej – vlasy sme upravovali fúkanou onduláciou, vodovou onduláciou, vytvárali sme denné účesy. Komunikovali sme so žiakmi s česka o súčasnej dennej účesovej tvorbe. Po obede sme spoločne išli na výlet – hodinová plavba loďou po rieke Labe.

Zúčastnili sme sa hodiny technológie u p. učiteľky a preberali sme učivo – Súťažné účesy. Táto hodina bola veľmi zaujímavá, hodnotili sme spoločné súťaže, s českými žiakmi, ktoré sme absolvovali v čechách. Potom sme na praxi s p. MOV a s českými študentmi pracovali v kaderníckom salóne, strihali sme zákazníkov a upravovali im vlasy.

Poobede sme si pozreli ulicu Tøida Míru, potom sme absolvovali prehliadku zámku. Na záver sme boli v zámockej kaviarni, kde sme si spoločne posedeli pri koláčiku. Večer sme mali spoločné stretnutie – hodnotenie prvých dní a plán na ďalšie dni a na víkend.

Ďalší deň na praxi boli s MOV p.Vyskočilovou, pracovali s rôznymi elektrickými ondulačnými prístrojmi, tvarovali sme vlasy a upravovali sme kokteilové účesy. Po praxi sme sa stretli s p.Šedovou, ktorá nám ukázala ubytovanie, kde sme sa nasťahovali na víkend.

V osobnom voľne sme navštívili Galériu Gong, bola to nádherná galéria českých umelcov a maliarov, kde si niektorí žiaci zakúpili darčekové predmety.

Ďalší deň sme navštívili s MOV p. Vyskočilovou veľkosklad kaderníckych a kozmetických potrieb, kde si žiaci zakúpili vlasovú a pleťovú kozmetiku. Potom sme išli na spoločný obed do bio reštaurácie – Pohánka. Absolvovali sme prednášku o zdravej výžive.

Po obede sme navštívili výstavu klobúkov a šperkov a galériu Saudka a Saudkovej, výstava fotografii. V sobotu ráno sme cestovali do Prahy n navštívili sme ZOO, žiaci boli nadšení, že mohli vidieť rôzne druhy zvierat a živočíchov, previezli sme sa aj lanovkou do spodnej časti ZOO. Po prehliadke sme sa metrom odviezli na Václavské námestie, kde sme mali spoločný obed. Potom sme chodili po pamiatkách, pozreli sme si mesto Prahu, Staromìstké námestie, Orloj, radnicu, Pražský hrad, Karlov most. Eletričkou a metrom sme sa presunuli do obchodného centra Paladium. Vo večerných hodinách sme cestovali naspäť do Pardubíc.

Ďalší deň sme išli na spoločný výlet do Lázni Bohdanìč na Western ranč, kde žiaci absolvovali prednášku o starostlivosť o koníky a o podnikaní. Potom sa previezli na koníkoch, na záver sme spoločne obedovali na ranči.

Tiež navštívili sme Mestské divadlo, kde nám ukázali výrobu parochní, príčeskov, poloparochní, fúzov. Potom sme navštívili maskérňu, kde pripravujú hercov na účinkovanie.

V osobnom voľne sme si boli pozrieť Pardubický zámok, výstavu šperkov a klobúkov. Večer sme boli spoločne v kine.

Ďalší deň na praxi sme boli u MOV p. Bìlouškovej, kde sme česali účesy na danú tému a kokteilové účesy. Popoludňajších hodinách sme mali spoločné stretnutie, kde sme sa rozprávali o nových poznatkoch a skúsenostiach. Potom sme peši navštívili Hvìzdáreň Johna Krause.

Ďalej sme absolvovali školenie Mary Kay, toto školenie bolo pre žiakov odborné, sami si ošetrovali pleť a líčili s touto kozmetikou krok po kroku. Školenie bolo na veľmi dobrej úrovni. Na záver získali aj certifikát Mary Kay.

Popoludňajších hodinách sme navštívili výstavu Evolúcia – príbeh človeka, potom výstavu kultúrneho umenia mesta Pardubice. Žiaci si pozreli české umenie na sklo maľované obrazy, sochy šperky.

Boli sme tiež pozvaní na vyučovaciu hodinu k p. učiteľke, ktorá vyučovala zdravovedu. Hodina bola o sacharíne v mlieku, laktózova intolerancia – 3 stupne, mlieko, mliečné výrobky, rastlinné mlieka, sója. Na záver sme mali ochutnávku zdravého jedla z rastlinného mlieka a bez cukru.

Potom sme sa presunuli na prax, boli sme u p. MOV – Bednáøovej, ukazovali sme si techniky melírovania a farbenie s melírovaním. Potom následne sme si ukazovali strihanie vlasov, kde sme mohli vidieť prácu so zákazníkmi, komunikácia so zákazníkmi.

V osobnom voľne sme po obede išli s 2 majsterkami z česka na výlet, na Kunìtickou horu, pozreli sme si hrad, potom sme si pozreli Múzeum perníkov – perníkovú chalúpku, bolo to spojené s prednáškou a s príbehom Janka a Marienky, čo sa žiakom veľmi páčilo, a odniesli si veľa zážitkov.

Ďalej na praxi sme pracovali s MOV p. Hainzovou, ktorá nám spolu s českými žiakmi predvádzala nadpájanie vlasov, a potom každá žiačka si skúšala nadpájanie vlasov. Na záver nám p. majsterka vyčesala náročný účes na tanečnú.

Jenda naša žiačka – kozmetička pracovala v kozmetickom salóne. Prvý deň, bol zameraný na bezpečnosť a hygienu pri práci. Žiačka sa učila zo psychologického hľadiska rozpoznávať rôzne typy zákazníkov, vedieť ich privítať a komunikovať s nimi, oboznámila sa s prevádzkou kozmetiky. Ďalšie dni spolu s českými žiačkami, prevádzala diagnózu pleti, farebnú typológiu, povrchové a håbkové čistenie pleti, pilling, masáž tváre, pleťové masky a zábaly, masáž rúk, manikúru.

Poobede, sme si pozreli predajne pardubických perníkov a nakúpili sme darčeky. Večer sme mali posledné spoločné posedenie.

Počas stáže, žiaci komunikovali so českými študentmi a vymieňali si poznatky zo svojho odboru a z krajiny odkiaľ pochádzali, zdokonaľovali sa v českom jazyku.

Táto pracovná stáž bola veľkým prínosom pre žiakov, naučili sa k samostatnosti a zodpovednosti, rozšírili si vedomosti a zručnosti z odborov, ktoré sa učia a zdokonalili sa v pracovných zručnostiach. Spoznali sme mesto Pardubice jeho históriu a kultúru.